O nama

Fratello trade

Fratello Trade a.d. je kao samostalno preduzeće počelo sa radom 27.12.2000. g., s tim da tradicija trgovinom ribom postoji od 1996 godine, kada je Fratello Trade a.d. egzistirao kao poslovna jedinica drugog preduzeća.

Fratello Trade a.d. je postao mješovito preduzeće 20.06.2002.g. kupovinom 30% akcija od strane pravnog lica izvan BiH, Horizonte Enterprise Development company B.V. Holandija sa sjedištem u Beču.

Serving-chef
Red-wine-img
pic34-free-img

Prva smo privatna kompanija u BiH koja je kroz postupak inicijalne javne ponude na Banjalučkoj berzi prikupila dodatni kapital za razvoj, tako da akcionarsku strukturu čini više od 100 akciionara od kojih su najveći Derajić Mario (54%) i Horizonte Enterprise Development company B.V. Holandija (28%).

Roba se nabavlja sa svih kontinenata, a plasira se prvenstveno na tržište Bosne i Hercegovina, Srbije i Crne Gore.

Rukovodstvo Fratello trade a.d. je čvrsto opredjeljeno da se uspostavljeni sistemi dobre proizvođačke prakse (GMP) i dobre higijenske prakse, kao preduslov efikasnom sistemu HACCP, provode u potpunosti.

Sistem HACCP je osnova kvalitetnog rada, stoga je obaveza svih zaposlenih stalno usvajanje novih spoznaja i stalna obuka.

Fratello trade a.d. u vlasništvu ima 6040 m2 zemlje.

"Aliquip habitant ea suscipit ea varius cras habitasse ligula doloremque cepteur vehicula iste nibh, mattis assumenda massa."
- Shamika Smith​

Recommended By