Oblasti rada

Profesionalnost i odgovornost prema poslu

Advokatska kancelarija Hodžić pruža usluge pravne zaštite i savjetovanja fizičkih i pravnih lica. Iskustvo, profesionalnost i posvećenost svakom klijentu i predmetu osnovni su principi poslovanja kancelarije.

Oblasti rada

Oblasti našeg rada su

Imovinsko i ugovorno pravo

Advokatska kancelarija Hodžić bavi se zastupanjem fizičkih i pravnih lica u svim vrstama imovinskih sporova ( obligaciono pravnih, porodično pravnih, nasledno pravnih i dr.) kao i u izradi svih vrsta ugovora (u. o doživotnom izdržavanju, sastavljanje testamenata, kupoprodaja pokretnih stvari, u. o zakupu i dr.).

Naknada štete

Iskustvo u zastupanju osiguravajućih društava omogućilo nam je sagledavanje svih problema u ovoj pravnoj oblasti. Oštećeni koji je pretrpio materijalnu ili nematerijanu štetu, uz našu stručnu pomoć dolazi u ravnopravan položaj sa osiguravajućim društvima i na brz i efikasan način dolazi do pripadajuće naknade.

Radno pravo i radni sporovi

Kapitalistički društveni sistem sa sobom je donio bezpoštedni poslovni odnos između poslodavca i radnika. Bilo da ste na strani jednog ili drugog, advokatska kancelarija Marjanović je tu da vam pruže stručnu pomoć u cilju zaštite vašeg prava.

Stvarnopravni i zemljišnoknjižni sporovi

Neuređenost zemljišnoknjižnog stanja, te vođenje dvostruke evidencije nekretnina dovelo je do čestih sporova koji se samo uz poznavanje stvarnopravnih instituta i istorijata kretanja zakonskih propisa mogu kvalitetno rješavati.

Privredno pravo

U okviru naše djelatnosti bavimo se osnivanjem i pomoći pri upravljanju svih vrsta pravnih lica, preduzetnika te udruženja i fondacija. Bliska saradnja sa knjigovodstvenim biroima, te konsultantskim firmama otvara mogućnost da na jednom mjestu završite sve što je potrebno za početak rada, ali i dugo uspješno poslovanje.

Krivično i prekršajno pravo

Advokatska kancelarija uspješno se bavi odbranom i zastupanjem optuženih u krivičnom i prekršajnom postupku pred sudovima BiH.

Porodično i nasljedno pravo

Upravni postupak i upravni spor

Privredno pravo i registracija pravnih lica

Pozovite nas!
ILI

Zakažite besplatne konsultacije online